תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו – חובת פרסום דו”ח שנתי

על מנת לצמצם את פערי השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה נחקק חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו – 1996 (להלן: שכר שווה), כאשר מטרתו העיקרית לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה. החוק קובע, כי עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר […]

פסיקה העוסקת בשאלה האם ניתן לפרק אגודה עותומנית מחוקה ללא צו החייאה

בית המשפט קבע שלרשם העמותות יש סמכות לפרק אגודה עותומנית שנמחקה, ללא החייאה  רקע הליך משפטי זה נוגע לאגודה עותומנית שניהלה בית כנסת ויוסדה ונרשמה על פי החוק העותומני. האגודה היא בעלת זכויות במקרקעין, אשר עליהם הוקם ונבנה בית הכנסת. בית הכנסת לא היה פעיל במשך שנים ארוכות ולכן רשם העמותות מחק את האגודה מפנקס […]