פסיקה בעניין תוקפו של הסכם חכירה במסגרת הליך פירוק של עמותה

בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעור של מפרק עמותה וקבע שהסכם החכירה שנחתם בין עמותה לבין רשות מקרקעי ישראל בוטל כדין, נוכח כך שלפי הוראות הסכם החכירה, פג תוקפו עם מתן צו פירוק לעמותה. כן נקבע, שלמפרק העמותה לא עומד כל בסיס חוקי המאפשר לו להתנער מדרישת הרשות להורות על ביטול ההסכם. רקע הרקע לערעורים […]

נדחתה תביעת ספאם כנגד עמותה בגין 12 מסרונים

ספאם

בית המשפט לתביעות קטנות דחה לאחרונה תביעה בסך של 12,000 ₪ שהוגשה כנגד עמותה בגין משלוח מסרונים הכוללים דברי פרסומת, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (“חוק הספאם”). מדובר בתביעת ספאם שהוגשה על ידי התובע בגין 12 מסרונים שנשלחו אליו לטלפון הנייד על ידי עמותת הידברות בתאריכים מסוימים. בהמשך צירף התובע, ברשות בית […]