תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו – חובת פרסום דו”ח שנתי

על מנת לצמצם את פערי השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה נחקק חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו – 1996 (להלן: שכר שווה), כאשר מטרתו העיקרית לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה. החוק קובע, כי עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר […]

רישום מאגר מידע

כיום כל חברה מסחרית או עמותות וחל”צ מחזיקה ברשותה מאגרי מידע. בחברות מדובר לרוב במידע על לקוחות. עמותות וחל”צ מחזיקים מידע על חברים, תורמים וכו’. על פי חוק הגנת הפרטיות, “מידע” משמעו נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו. ללא ספק מדובר בפרטים אישיים, שבמידה […]