המדובר במסמך יסוד משפטי, אשר מסדיר את היחסים המשפטיים בין השותפים לאותו עסק. הסכם המייסדים מעניק הגנה על זכויות של כל שותף בעסק, בפרט בנוגע לבעלות וקניין רוחני.

 

חשוב להבין שיש חשיבות לעריכת הסכם גם בשלבים הראשונים שבו מתאחדים השותפים לעסק, שכן מה שלא עלה על הכתב עד עכשיו – יהיה קשה מאוד להוכיח אותו בעתיד.
הסכם מייסדים מעניק גם וודאות משפטית תוך הקניית כללי משחק ברורים לכל סיטואציה ותרחיש ביחסים של השותפים לעסק.

 

לפני שמתחילים לעבוד על להסכם מייסדים, מומלץ לעמוד על העקרונות הבאים:

  • עיתוי ומועד עריכת וחתימת הסכם המייסדים – לעתים אנו נוטים לדחות זאת לשלבים מאוחרים ואף מאוחרים מדיי. ככל שחולף הזמן והעבודה המשותפת בעסק מתקדמת ולא נחתם הסכם – הרבה יותר קשה להסכים על נקודות שקשורות ליחסים ולמחויבויות ובמיוחד לבעלות בעסק. הסיבה היא שכשחולף הזמן נוצרים פערים גדולים בציפיות הצדדים ונקודת ההתחלה שהייתה לנו בהתחלה – משתנה כבר. לכן, רצוי לגבש את ההסכמות על הכתב בשלב הראשוני כאשר אנו מגיעים ממקום “נקי”.
  • מנגנוני היפרדות (פירוק השותפות במיזם) – חשוב לקבוע כללים, אשר יגדירו כיצד נפרדים ומחלקים את הנכסים והבעלות בעסק המשותף. ההיפרדות יכולה להתבצע בדרך של חלוקה בנכסים או חלוקה בשווי המוערך של הפעילות העסקית. מנגנונים נוספים מוכרים הם למשל, בדרך של רכישת או מכירת חלקו של אחד השותפים בעסק ליתר השותפים או לצד שלישי ועוד.
  • מה כל אחד תורם ומביא איתו לעסק – על כל הסכם מובנה להתבסס, בין היתר, מה כל שותף במיזם תורם, מביא איתו ונרתם באמצעות השגת משאבים לטובת המיזם.
  • מהי המסגרת המשפטית הנכונה לפעילות העסקית – האם התאגדות של החברה בע”מ, שותפות, או עסק חברתי?
  • קבלת החלטות בעסק ושליטה – חשוב לקבוע אילו החלטות שקשורות לעסק תהיה בהסכמה של כל המייסדים של המיזם, או בהסכמה של רוב רגיל, למי מהשותפים בהתקיימות נסיבות מסוימות יש זכות וטו, למשל.