שימוש בכרטיסי אשראי על ידי עמותה כאמצעי תשלום

עמותות נתקלות, לא אחת, בבעיות הנוגעות לאופן ביצוע תשלומים עבור ספקים, נותני שירותים והוצאות שוטפות ושונות.

ככל שהזמן חולף, אמצעי התשלום המקובלים, היעילים והאפשריים הם באמצעות כרטיסי אשראי. אפילו התשלום עבור אגרה שנתית לרשם העמותות הפך ליעיל ומהיר יותר עם כרטיס אשראי.

דרכי התשלום האפשרויות והמומלצות, בהתאם להנחיות רשם העמותות, בגין הוצאות העמותה הן – ביצוע תשלום באמצעות שיקים, העברה בנקאית או מערכת מס”ב – וכל זאת תוך תיעוד על אישורם וחתימתם של שני מורשי חתימה בדבר אותה הוצאה.

יחד עם זאת, על פי גישת הרשם והנחיותיו, שימוש בכרטיס אשראי על ידי עמותה עלול לפגוע בבקרה על ההתנהלות הכספית שלה מאחר והשימוש בו אינו מאפשר חתימה על ידי שני מורשי חתימה כנדרש על פי דין.

לפיכך, רשם העמותות מאפשר שימוש בכרטיס במקרים חריגים שבהם נדרש השימוש בכרטיס אשראי. למשל, במקרים שבהם אין דרך אחרת לבצע את הרכישה או במקום שימוש במזומן במסגרת קופה קטנה.

ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיסי אשראי (כאמור במקרים חריגים שבהם באמת אין ברירה, ואין דרך אחרת לשלם עבור אותה ההוצאה) בכפוף ובהתאם לאחת מהדרכים הבאות:

  1. הנפקת כרטיס אשראי המוגבל לסכום מסוים המותר לשימוש כקופה קטנה והשימוש בו הוא לצורך הוצאות המותרות במסגרת קופה קטנה בלבד.

הכוונה היא לכרטיס אשראי מסוג מיוחד, הכולל בתוכו מגבלה על סך ההוצאה החד פעמית (כמו כרטיס נטען) או חודשית (למשל, כרטיס עם מגבלת מסגרת אשראי בסכום קטן).

לשם תחילת השימוש בכרטיס אשרי מסוג זה, יש לקבל החלטה של הוועד המנהל בדבר הנפקתו ולאשר כל הוצאה כאמור באמצעות חתימה של שני מורשי חתימה.

  1. הנפקת כרטיס אשראי שהתשלום בו כפוף לקיומה של יתרה כספית בחשבון ייעודי שנפתח במיוחד לצורך השימוש בכרטיס זה.

השימוש בכרטיס מעין זה יהיה כפוף להעברת כספים לחשבון הייעודי בהוראה חתומה של שני מורשי חתימה, לצורך הוצאה מסוימת ובציון מטרת ההעברה.

ככל שבוחרים באפשרות זו, יש להקפיד שלא יהיו בחשבון יתרות של כספים מעבר לכספים שהועברו לביצוע הוצאה מסוימת.

נכון להיום, אלו הם סוגי כרטיסי האשראי המאפשרים ביצוע תשלום באמצעות שני מורשי חתימה ובקרה נאותה על ההתנהלות ההוצאות הכספיות של העמותה.

ככל שיהיו עוד סוגי כרטיסי אשראי אשר יבטיחו את קיומם של העקרונות המתוארים לעיל ובכללם, נראה כי רשם העמותות יתיר שימוש גם בהם.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין ו/או חוות דעת משפטית. המידע המוצג והמפורט לעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.