רשות התאגידים – רשם החברות

רשות ההגבלים העסקיים

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן 

רשות התאגידים – רשם העמותות 

גיידסטאר

החשב הכללי – תמיכות בעמותות 

רשות התאגידים – רשם ההקדשות 

רשות האכיפה והגבייה