פסק דיןפסק דין שניתן ביולי 2022 בבית המשפט המחוזי בת”א, דן בבקשתה של חברה לתועלת הציבור (חל”צ) לאשר בדיעבד פעולה בחריגה ממטרותיה הקבועות בתקנונה.

סעיף 345ו לחוק החברות מאפשר לחברה לתועלת הציבור לאשר בדיעבד פעולה בחריגה מהמטרות הקבועות בתקנונה. על פי חוק, הדבר טעון אישור של האסיפה הכללית של החל”צ וגם אישורו של בית המשפט.

להבדיל מחברה פרטית, כאשר מדובר בחברה לתועלת הציבור (חל”צ), המחוקק בחר במנגנון זה כדי להגן על התורמים ועל ציבור הנהנים מפעילות  החל”צ. כל זאת על מנת להבטיח שהחל”צ לא תעשה בכספי תרומות שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם מטרותיה.

החלטת בית המשפט

למרות שרשם העמותות לא הביע התנגדות ולא ראה מניעה לאשר בדיעבד את הפעילות החריגה של החל”צ, בית המשפט קבע שאין לקבל את בקשת החל”צ ולא אימץ את עמדת הרשם.

החלטתו של בית המשפט נקבעה כך, בין היתר בשל קיומו של הליך תביעה נגזרת הנוגעת לאותו עניין ולאותה הפעולה של החל”צ החורגת ממטרותיה – שימוש במשך שנים בתרומות בהיקף מצטבר של כ- 30 מיליון ₪ תוך חריגה ממטרות העמותה. התביעה הנגזרת הוגשה בשם החל”צ כנגד בעלי השליטה שלה ונושאי המשרה בה. יצוין, כי התורמים העיקריים של חל”צ זו הם בעלת השליטה בחל”צ – קבוצת דלק בע”מ – ובנוסף חברות נוספות הקשורות אליה.

בנוסף, בית המשפט דחה את בקשת החל”צ גם לאור כך שלא ראה בבקשת החל”צ כבקשה פשוטה או טכנית וגם לגישתו מדובר בהתנהלות דיונית בעייתית ובניסיון של החל”צ ונושאי המשרה בה להיחלץ מאותו הליך של תביעה נגזרת.    

משמעותו של פסק הדין

מפסק דין של בית המשפט ניתן ללמוד, כי קיימת חשיבות רבה להקפדה של פעולותיה של חברה לתועלת הציבור במסגרת מטרותיה המאושרות. במיוחד כאשר מדובר בפעולות עם היקפים כספיים גדולים וישנם יחסים מורכבים בין החל”צ לבין בעלי השליטה שלה או תאגידים קשורים שהם חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה.

כמו כן, חשוב להבין שבית המשפט לא בהכרח יאשר פעולות חורגות בדיעבד גם אם הדבר הוא בסמכותו וגם אם רשם העמותות לא הראה התנגדות לבקשה זו. מבחינת בית המשפט אישור בדיעבד של פעולה החורגת ממטרות החל”צ הנו בבחינת חריג שיאושר בנסיבות מוצדקות.   

 

לפניות בנושא מוזמנים למלא פרטיכם בעמוד צור קשר ואנו נחזור אליכם בהקדם.