פורסמו תקנות הגנת הפרטיות ביחס למידע אישי שמגיע מאירופה

בתחילת החודש (מאי 2023) פורסמו ברשומות תקנות חדשות, העוסקות בהגנת פרטיות מידע אישי של אזרחים מהאזור הכלכלי האירופי. הרקע להתקנת התקנות הוא בחינה מצד נציבות האיחוד האירופי לגבי ישראל ובחינת חידוש מעמד התאימות, שניתן לה כמי שרמת הגנת המידע והפרטיות בה תואמת לזו הנהוגה במדינות האיזור הכלכלי האירופי. מעמד זה מאפשר בין היתר, העברת מידע אישי […]

פסיקה בעניין תוקפו של הסכם חכירה במסגרת הליך פירוק של עמותה

בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעור של מפרק עמותה וקבע שהסכם החכירה שנחתם בין עמותה לבין רשות מקרקעי ישראל בוטל כדין, נוכח כך שלפי הוראות הסכם החכירה, פג תוקפו עם מתן צו פירוק לעמותה. כן נקבע, שלמפרק העמותה לא עומד כל בסיס חוקי המאפשר לו להתנער מדרישת הרשות להורות על ביטול ההסכם. רקע הרקע לערעורים […]