המשרד מעניק ייעוץ וליווי משפטי לעסקים ומיזמים חברתיים, החל מראשית שלבי ההקמה והייסוד, בניית אסטרטגיה ותשתית משפטית נכונה וגם לצורך ליווי משפטי שוטף בתחומי פעילותיהם.

הליווי והייעוץ ניתנים לעסקים ומיזמים חברתיים, בין פועלים תחת פעילות עסקית של מלכ”ר (עמותה או חברה לתועלת הציבור)  ובין אם פועלים כעסק חברתי נפרד בעל ישות עצמאית לתורך עשיית רווח כפול (חברתי ועסקי).

משרדנו בעל ניסיון רב ועשיר בכל ההיבטים המשפטיים של עולם החברתי ולצד הבנת הצרכים של עסקים ומיזמים חברתיים באופן המאפשר ללקוחות המשרד ליהנות ממעטפת של ליווי משפטי הכולל בתוכו ראייה עסקית חברתית. 

עולם העסקים והמיזמים החברתיים, הקרוי וידוע בשמו – המגזר הרביעי, עוד בראשית דרכו ובשלבי התפתחות של יצירת כללי משחק, חקיקה ורגולציה. לפיכך, חשוב לדעת ולהבין שבעת הקמת עסק חברתי, יש לקחת בחשבון את המצב המשפטי נכון לאותו מועד כמו גם את השינויים החקיקתיים הצפויים.

מהו עסק חברתי?

עסק/ מיזם חברתי הוא בעל מאפיינים חברתיים או רצון לקדם ולפועל למען מטרה חברתית מסוימת וכל זאת לצד השאת רווחים. עסק/ מיזם חברתי מתקיים ממקורות הכנסה של תרומות ומענקים, בדומה לעמותות ומלכ”רים. בנוסף לכך, עסקים ומיזמים חברתיים נשענים גם על מקורות הכנסה באופן עצמאי ממכירת מוצרים ושירותים, למשל.

המאפיין העיקרי בעסק/ מיזם חברתי שהוא מורכב משתי מטרות עיקריות – מטרה חברתית ומטרה כלכלית – עסקית. מדובר בשילוב של שאיפה להגשת מטרה חברתית ושימוש בכלים עסקיים רווחיים.

כיצד עסק חברתי מוגדר על פי חוק?

נכון להיום, במסגרת הדיונים בשולחן העגול הממשקי לבחינת הסדרת נושא העסקיים החברתיים מטעם משרד ראש הממשלה, התגבשה הגדרה המשפטית לעסקים חברתיים. לפי הגדרה זו, “עסק חברתי” יכול להיות אחד מכל אלה:

  1. פעילות עסקית בעמותה או חברה לתועלת הציבור, כאשר פעילות זו קשורה באופן ישיר למטרות העמותה או החל”צ, ויש בפעילות זו כדי להביא למימוש ולהגשים מטרות חברתיות. במסגרת פעילות עסקית זו העמותה או החל”צ שואפת לרווח בשל אותן מטרות חברתיות אולם, לא למקסום הרווחים.
  2. חברה, אשר הפעילות בה מכוונת למימוש או הגשת מטרות חברתיות, פעילות זו מביאה לכדי מימוש המטרות החברתיות והיא שואפת לרווח אך לא למקסום הרווחים, ובתקנונה נקבעה מגבלה למשיכת רווחים על ידי משקיעים, בהתאם למפורט בהרחבה בהגדרה זו ובהתאם לסייגים נוספים.

 

הליווי והייעוץ המשפטי של המשרד ניתנים בשפה העברית ובשפה האנגלית.