מהי עמותה?

עמותה הנה גוף הפועל ללא מטרות רווח על מנת לקדם מטרה או רעיון חברתי ציבורי על פי הוראות חוק העמותות, רישום עמותה מתבצע ברשם העמותות, כאשר לשם הליך הרישום וההקמה נדרשים לכל הפחות שני מייסדים.    

על פי החוק, עמותה מתאפיינת בשלושה מאפיינים מרכזיים:

  • איסור חלוקת רווחים בין חברי העמותה.
  • העמותה רשאית לפעול אך ורק במסגרת המטרות שאושרו לה.
  • החברות בעמותה היא אישית, ואין אפשרות להעבירה לאחר.

כיצד מתבצע הליך רישום עמותה

רישום עמותה חדשה מתבצע כאמור ברשם העמותות ובמסגרת הליך זה יש להגיש את המסמכים הבאים:

  • בקשה לרישום עמותה.
  • בחירת שם העמותה – יש לבחור לעמותה שם אשר הולם את מטרותיה ושאינו דומה או זהה לתאגיד אחר ולשם כך, יש ליתן לרשם העמותות 3 שמות חלופיים.
  • ניסוח מטרות לעמותה – חשוב לנסח את מטרות העמותה באופן שישרתו אותה לאורך זמן מול גורמים וממשקים שונים (משרדי ממשלה, תורמים פרטיים, קרנות ועוד).
  • תקנון העמותה – באפשרות מייסדי העמותה לאמץ את התקנון המצוי המפורט בחוק העמותות, את התקנון המצוי בתוספת מס’ שינויים או להגיש לרשם העמותות תקנון ייעודיי ומותאם לעמותה.
  • תצהיר של מייסדי העמותה חתום ומאומת בפני עו”ד.
  • אישור תשלום בגין אגרת רישום.

בסיומו של הליך הרישום, העמותה תקבל מרשם העמותות תעודת רישום והחל ממועד זה תהיה קיימת ורשומה על פי דין לכל דבר ועניין.