מדובר באישור שניתן לעמותה או לחברה לתועלת הציבור על ידי רשות המסים בהתאם להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. לפי אישור זה הניתן מכוח פקודת מס הכנסה, כל מי שתרם תרומות לעמותה או לחברה לתועלת הציבור, אשר מוכרת ומחזיקה באישור זה בתוקף, יהא זכאי לזיכוי מס משמעותי (גובה הזיכוי הוא בהתאם למעמד התורם – יחיד או תאגיד).
אישור לפי סעיף זה מהווה תמריץ רב לתורמים פוטנציאלים לתרום לעמותות ולחברות לתועלת הציבור המחזיקות באישור זה כמה שיותר כספים ובהיקפים גדולים יותר.

הליך קבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה הוא ארוך ומתפרס לעתים על פני תקופה של כחצי שנה. במסגרת הליך זה נדרש לקבל את אישורם והמלצתם של מחלקת מוסדות ציבור ומלכ”רים ברשות המסים, אישור משרד האוצר ולבסוף – אישורה של ועדת הכספים של הכנסת.

הפרמטרים הראשונים שמומלץ לבדוק תחילה, לפני שמקבלים החלטה על הגשת בקשה לאישור הכרה לפי סעיף 46 לעמותות ולחברות לתועלת הציבור:

  • מהן מטרות העמותה.
  • האם הוראות התקנון תואמות את דרישת רשות המסים.
  • קיומו של אישור על הגשת מסמכים או אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.
  • דו”ח כספי אחד לכל הפחות ומבוקר על ידי רואה חשבון.
  • גובה ההכנסות ומחזור הפעילות עומדים בתנאים הראשוניים של רשות המסים.

 

משרדנו מלווה עמותות וחברות לתועלת הציבור המעוניינות בקבלת אישור לפי סעיף 46 (אישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) או להארכת האישור, במידת הצורך וככל שלא חודש. במסגרת הליווי והייצוג של המשרד, אנו דואגים להכין את הבקשה באופן מסודר ותקין, אחראים על ניסוח כל המסמכים הנלווים לבקשה וייצוג העמותה בפני רשות המסים וועדת הכספים של הכנסת.