עמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ”רים


משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי לעמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ”רים, הן בשלבי הקמתם וייסודם והן בעניינים ונושאים הנוגעים להתנהלותם המשפטית השוטפת, בהתאם לחוק ולכללי ניהול תקין. משרדנו מלווה ומסייע, בין היתר, בנושאים הבאים:


טיפול באישור ניהול תקין, הוצאת אישור הכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, עריכת הסכמים מסחריים שוטפים (לרבות הסכמי מתן שירותים, הסכמים לשיתופי פעולה), הכנת הסכמי תרומה, ניסוח חוזי עבודה, הכנת חוות דעת משפטיות בתחומי פעילות העמותה או המלכ”ר, ליווי ביקורות עומק הנערכות על ידי רשם העמותות ומשרדי ממשלה אחרים, ביצוע שינויי תקנון ומטרות, דיווחים שוטפים לרשם העמותות.

בנוסף, משרדנו מלווה ומעניק ייעוץ משפטי בכל הנוגע לביצוע הליכים משפטים שונים במסגרת תחום העמותות והמלכ”רים, אשר כוללים: הליכי פירוק מרצון של עמותות וחברות לתועלת הציבור, מיזוג עמותות, הקמת פעילות עסקית בעמותות ומלכ”רים ועוד.