בירוקרטיה בהגשת סעיף 46אאישור לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה מקנה החזר/ זיכוי מס לתורמים של עמותה או חברה לתועלת הציבור, המוכרת כמוסד ציבורי ומחזיקה אישור זה בתוקף.  

אישור זה נחשב כ”אישור נכסף” עבור כל עמותה או חברה לתועלת הציבור מכיוון שהוא מהווה הטבת מס המתמרצת תורמים פוטנציאלים לתרום לאותה עמותה או חברה לתועלת הציבור תרומות וכספים רבים יותר ובהיקפים גדולים יותר. יתרה מכך, ישנן אף קרנות שמתנות קבלת מענקים ותמיכות באישור לפי סעיף 46א בתוקף.

במהלך כל השנים בהן ליוויתי עמותות וחברות לתועלת הציבור רבות, חלקן בתחילת הדרך וחלקן ותיקות מאוד, נתקלתי בכל מיני אמונות וסברות מוטעות שבגינן אותן עמותות וחברות לתועלת הציבור נמענו מלהתחיל תהליך בהגשת בקשה לקבלת אישור לפי סעיף 46 ולגייס כספים ותרומות משמעותיות.

בחרתי במאמר זה לנפץ שישה מיתוסים ואמונות שונות שנתקלתי בהם בקרב עמותות וחל”צ במטרה לעשות מעט סדר בדברים.

 1. עמותות שאין להן אישור לפי סעיף 46א אינן יכולות לגייס תרומות – כל עמותה רשומה רשאית לגייס תרומות ולהוציא בגינן קבלות רגילות על תרומה, גם אם אין לה אישור לפי סעיף 46א. יחד עם זאת, הפוטנציאל של אותה עמותה לגייס תרומות בהיקף משמעותי נמוך יותר מאחר ורוב החברות והעסקים בארץ מעדיפים לתרום משיקולי מיסוי לעמותות המחזיקות אישור לפי סעיף 46א.
 2. עמותות חדשות אינן יכולות לגשת לתהליך של אישור לפי סעיף 46א – בעבר, הדרישות של רשות המיסים היו שרק עמותה עם פעילות רציפה של שנתיים לפחות עם אישור ניהול תקין יכולות להגיש בקשה ולקבל אישור לפי סעיף 46א.
  לפני מס’ שנים, דרישה זו קוצרה לשנת פעילות קלנדרית אחת בלבד וגם הוכר אישור על הגשת מסמכים מרשם העמותות כתחליף לאישור ניהול תקין. יצוין, כי במקרה כזה העמותה תקבל אישור לפי סעיף 46א לשנה אחת ולאחר מכן תידרש להאריך את אישורה.  
 3. עמותות עם מחזור כספי, בכל היקף שיהיה, יכולות לקבל אישור לפי סעיף 46 – נכון להיום, עמותות בעלות מחזור כספי שנתי בסך של 30,000 ₪ לפחות בשנה האחרונה של פעילותן יכולות להתחיל את התהליך בהגשת הבקשה וזאת, בעקבות יישום המלצות והמסקנות של ועדת פריש אשר דנה בנושא וגיבשה דוח מפורט. חשוב לדעת, כי ההסתכלות כאן היא היקף שנתי קלנדרי של 30,000 ₪ ולא בהכרח על פני פרק זמן של 12 חודשים.
 4. כל עמותה בכל תחום יכולה לקבל את האישור – רק עמותות העוסקות במטרות המנויות בסעיף 9(2) (דת, תרבות, חינוך, בריאות, סעד, ספורט וכיוצ”ב) לפקודת מס הכנסה או במטרות שהתווספו בהתאם לאישור שר האוצר.
  יתרה מכך, המדיניות של רשות המיסים לעניין אישור לפי סעיף 46 היא לא לאשר בקשות לעמותות אשר תחום פעילותם העיקרי הוא איגוד מקצועי המהווה מעין “מועדון סגור”, פעילות מחוץ לישראל שאין לה זיקה לישראל או לתושבי ישראל, עמותה שפעילותה מתאימה לפעילות עסקית ואי עמידה בכלל המבחנים ואמות המידה שנקבעו במדיניותה. 
 5. עמותות בתחום הספורט אינן זכאיות לאישור לפי סעיף 46 – ראשית, תחום הספורט הוא בבחינת מטרה המנויה בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ולכן האמירה שבקשות של עמותות ספורט כהחלטה גורפת היא איננה נכונה.
  רשות המיסים בוחנת כל עמותה הפועלת בכל תחום באופן פרטני האם היא עומדת במסגרת המבחנים שנקבעו והאם הפעילות שלה איננה מתאימה ואופיינית יותר לפעילות עסקית מאשר לפעילות מלכ”רית.
  על פי רוב, עמותות ספורט שהפעילות שלהן היא ניהול מועדון ספורט מסחרי באופן שאינו עונה על מבחניה של רשות המיסים – לא תוכר כפעילות מלכ”רית המזכה קבלת אישור לפי סעיף 46א. לכן, ככל שיש ספק או התלבטות בנושא, רצוי לבחון זאת מול עו”ד או רו”ח בתחום בטרם הגשת הבקשה והדבר נכון ורלוונטי לגבי כל תחום פעילות ולא בהכרח רק בתחום הספורט.
 6. עמותה ללא סעיף 46א יכולה לקבל תרומות באמצעות עמותה המחזיקה באישור לפי סעיף 46א – הדבר הוא אסור על פי חוק ועשוי להעמיד את שתי העמותות בחשיפה מול הרגולטורים השונים.
  יצוין, כי חלק מהדרישות של רשות המיסים היא שכל עמותה המגישה בקשה לפי סעיף 46א תתחייב שלא תתמוך ולא תתקצב באופן ישיר או עקיף בעמותה שאינה מחזיקה באישור לפי סעיף 46א. אי עמידה בהתחייבות זו עלולה להביא לשלילת האישור. 

 

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין ו/או חוות דעת משפטית ו/או המלצה. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי בלבד, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.