טעות במחיר של מוצר בעת רכישת און ליין ברשת – כיצד תנאי השימוש יגנו עליכם כבעלי אתר?

האם טעות במחיר תחייב את בית העסק בעת רכישת און ליין באינטרנט? 

חוק הגנת הצרכן מחייב כל בית עסק לספק לצרכן מוצר במחיר שבו הוצג. בית המשפט קבע לאחרונה שטעות במחיר שהופיע באתר, לא חייב בהכרח את בעלת האתר. נקבע שתנאי השימוש באתר הופכים את היוצרות ולאתר שמורה הזכות לסרב לרכישת המוצר במחיר זה. 

מדובר בתובע שקיבל הודעת דואר שיווקית מאתר הזמנות לרכישת מוצרים במבצע מהאתר. התובע נכנס לקישור שהוביל אותו לאתר האינטרנט ורכש מוצרים במחירי מבצע.

יום למחרת הבחינו נציגי האתר שבהזמנת התובע נפלה טעות במחיר המוצר ובגובה ההנחה. נציגי האתר יצרו קשר עם התובע והסבירו שלא ניתן לספק את ההזמנה עקב הטעות. בהתאם לכך, הציעו לתובע לזכות אותו בעסקה או לרכוש מוצרים במחיר הנכון.

התובע סירב להצעת נציגי האתר ודרש לקבל את המוצרים באותו מחיר שיצא לו בהזמנה. כאמור, מדובר בסיכום הזמנה שבה נפלה טעות במחיר. התובע הפנה את נציגי האתר להוראות חוק הגנה הצרכן בעניין. נוכח סירובו של התובע, אתר ההזמנות ביטל את ההזמנה וזיכה את התובע על כל כספו.

תנאי שימוש באתר

התובע לא הסתפק בכך והחליט לתבוע את אתר ההזמנות. התובע הגיש תביעה על סכום של 11,000 ₪ לפי סעיף 31(א)(א)(5) לחוק הגנת הצרכן. סעיף 31(א)(א)(5) לחוק קובע פיצוי בסכום הנ”ל במקרה שבו צרכן מבקש מעוסק שהוא יחויב במחיר שהוצג על הטובין והעוסק לא פעל כך.  

קביעת בית המשפט

בית המשפט דחה את התביעה. במהלך הדיון נציגי האתר שכנעו את בית המשפט והוכיחו שלא ניתן לבצע רכישה באתר האינטרנט, מבלי לאשר קודם את תנאי השימוש.

בית המשפט ציין, כי כולנו מבצעים רכישות רבות באינטרנט וברשת. לרוב, אנחנו לא קוראים את תנאי השימוש אלא רק מאשרים אותם. אך עדיין, אין פירוש הדבר שתנאים אלו אינם מחייבים אותנו.

בית המשפט קבע, כי חוק הגנת הצרכן אכן מחייב את העוסק למכור במחיר שהוצג. אולם, רק במקרה שבו נקשרה עסקה. כלומר, במקרה שבו הייתה הצעה (צד אחד הציע הצעה) וקיבול (הצד השני קיבל את ההצעה) מבחינת דיני החוזים הקלאסיים.

עוד נקבע במקרה זה, שתנאי השימוש הופכים את היוצרות ושהפרסום ברשת אינו עוד הצעה (ע”פ דיני החוזים) אלא הזמנה להציע הצעות. אישור הרכישה על ידי הקונה אינו קיבול אלא הצעה ולאתר שמורה הזכות לסרב לה, כפי שהותנה במפורש בתנאי השימוש עצמם. בתנאי השימוש נכללו סעיפים הקובעים שלאתר יש את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנות. גם הייתה קיימת הוראה בתנאי השימוש שקבעה שאם חלה טעות במחיר האתר רשאי לפנות לצרכן לתשלום ההפרש או ביטול ההזמנה.  

מאחר ונציגי האתר סירבו לקבל את הרכישה, על פי גישת בית המשפט, לא היה מפגש רצונות בין הצדדים לעסקה. משכך, העסקה לא באה לאוויר העולם.

מה פסק דין זה מלמד על החשיבות של תנאי השימוש

פסק הדין ממחיש כמה ישנה חשיבות גדולה לניסוח מוקפד של תנאי השימוש באתר אינטרנט. בפרט כאשר מדובר באתר אינטרנט המשווק ומוכר שירותים ומוצרים. 

במקרה הזה, אתר האינטרנט הנתבע דאג לכלול בתנאי השימוש סעיפים הבאים: 

  • סעיף המאפשר לאשר הזמנות באתר.
  • סעיף המאפשר לדחות הזמנות באתר.
  • סעיף המאפשר להגביל הזמנות באתר בהתאם לשיקול דעתו.

לצד זאת, הייתה הוראה ספציפית בתנאי השימוש שצפתה תרחישים של טעויות במחיר והסדירה את הפתרון.
בנוסף, האתר דאג לכך שלא הייתה אפשרות לגלוש באתר ולבצע רכישות מבלי לאשר את תנאי השימוש. חשוב מכך, נציגי האתר גם הציגו בפני בית המשפט והראו לו שכך הדבר. בכך, בית המשפט למעשה כיבד את הוראות תנאי השימוש ומצא בהן כמחייבות לכל דבר ביחס לכל רוכש ומשתמש באתר.

[מס’ הליך של פסק הדין: ת”ק (חד’) 2412-06-20 גיא דמרי נ’ USHOPS-CHECKBOX חברת חוץ]

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או חוות שעת משפטית. המידע דלעיל הינו מידע חלקי וכללי, והמסתמך עליו עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.