הסכם מייסדיםשלושה שותפים מנהלים יחד עסק למכירת ציוד אלקטרוני תחת עוסק מורשה. לאחר שהיה להם גידול רב בהכנסות הם החליטו, בהמלצת רואי חשבון שלהם, להקים חברה בע”מ.

הם מיהרו להקים חברה כדי לחסוך במס כמה שיותר מהר. ועדיין, הבינו את הצורך והחשיבות להסדיר את היחסים שלהם כבעלי מניות בחברה ופנו אליי.

חלק מהמלאכה בהכנת הסכם מייסדים בין בעלי מניות של חברה שהוקמה לאחר, שהפעילות שלה הייתה תחת עוסק מורשה – היא גם להסדיר את המעבר עצמו. למשל, יש לבחון מה היו ההסכמות הקודמות בין הצדדים, האם הן רלוונטיות היום לאור הנסיבות וגם לצורת ההתאגדות של הפעילות כחברה בע”מ.

כאשר משרדנו החל לעבוד על ההסכם, התברר שהיה לשותפים הסכם קודם של שותפות שהיו בו ניסוחים לא ברורים. מהם משתמע ששותף אחד מכר לשני את חלקו, בעוד שהיה מדובר למעשה בהזרמת כספי השקעה כנגד קבלת חלק בשותפות. כמו כן, לא הייתה זהות מלאה בין השותפים בשותפות לבין המייסדים בחברה בע”מ עצמה. בנוסף, כל אחד מהמייסדים החזיק בחברה בבעלותו והתנהלות החברה הייתה דרך אותן שלוש חברות.

מהן ההשלכות של מורכבות המקרה?

ובכן, כאשר הדברים לא נעשים בצורה מסודרת כפי שתואר, ללא חשיבה ותכנון נכון וניסוח מדויק – כל אלו עלולים להביא לאירועי מס. ככל ששווי העסק או החברה גדל – כך תגדל גם החבות המס.   

התחלנו יחד לחשוב על פתרונות כיצד ניתן “לתקן” באמצעות הסכם המייסדים את כל ההתנהלות הקודמת בצורה כזו שתצמצם (או אף תבטל) את החשיפה לאירועי מס ככל הניתן. בשלב זה, היה נכון לערב את רואי החשבון של החברה ויחד מצאנו פתרון ומתווה במסגרת הסכם המייסדים כך שלא תהיה כלל חשיפה לחבות במס.

מה המסקנות מהמקרה הזה?

  • חשוב לדאוג להסכמים מקיפים ומדויקים, גם בתחילת הדרך כשהעסק עוד קטן. לא רק כשמחליטים להקים חברה.
  • ניסוח מדויק וברור בהסכם הוא קריטי ויש לו חשיבות גדולה בצמצום מחלוקות עתידיות בין הצדדים, תכנון מס, חלוקת אחריות ועוד.
  • כאשר יש חשש לאירוע מס במתווה כלשהו בהסכם, רצוי לערב את רו”ח של החברה – בסופו של דבר הוא הגורם שידווח על הסכם ברשויות וחשוב שהדברים יתואמו איתו.
  • הכלל הוא – בהסכמים מסחריים מומלץ לערב עבודה משותפת של עו”ד ורו”ח הבקיאים בתחום.
  • טעויות מהעבר יכולות להיפתר, אך לא תמיד. ויש לכך השלכות כספיות אדירות.

לתיאום פגישה בנושא מלאו פרטים בטופס צור קשר או לחצו כאן על הקישור