ריכוז המסמכים הנדרשים להגשת סעיף 46רשות המסים מאפשרת להגיש את הבקשה לקבלת אישור לפי סעיף 46, כולל בקשות להארכת תוקף לאישורים, באמצעות דוא”ל או פקס. מכיוון שכך, יש עמותות שמגישות את הבקשה באופן עצמאי.

לטובת עמותות אלה נפרט מהם המסמכים העיקריים שיש להגיש:

  1. מסמכי רישום של העמותה/החל”צ.
  2. תקנון עמותה התואם את דרישת רשות המסים.
  3. אישור על הגשת מסמכים (המהווה מעין אישור ניהול תקין זמני) או אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.
  4. דו”ח כספי אחד לכל הפחות ומבוקר על ידי רואה חשבון – היקף פעילות כספית של מעל ל-30 אלף ש”ח בתוך שנת מס.
  5. אישור על גובה ההכנסות ומחזור הפעילות עומדים בתנאים הראשוניים של רשות המסים.
  6. רשימת המייסדים ונושאי התפקידים בארגון.
  7. כתב התחייבות ונספחיו ובו שורה של התחייבויות שעל העמותה/החל”צ לעמוד בהן.
  8. אישורים מהרשויות ואישורים חשבונאיים – אישור על רישום במס הכנסה ומע”מ, אישור רו”ח.

למרות שרשות המיסים מאפשרת הגשה עצמאית לקבלת אישור לפי סעיף 46, אנו ממליצים להסתייע בשירותי משרד עו”ד או רו”ח המתמחה בדיני עמותות.

מדוע להגיש בקשה לקבלת סעיף 46 באמצעות משרדנו?

במסגרת הליווי והייצוג של משרדנו בקבלת אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה או להארכתו במידת הצורך, אנו דואגים להכין את הבקשה באופן מסודר ותקין, אחראים על ניסוח כל המסמכים הנלווים לבקשה וייצוג העמותה/החל”צ בפני רשות המסים וועדת הכספים של הכנסת.

בזכות עבודתנו היעילה על הגשת סעיף 46, מתאפשר למנהלים בעמותות להגיע לתורמים, הרבה יותר מהר ובאופן מקצועי.

לתיאום פגישה לבחינת הגשת בקשה לסעיף 46 מלאו פרטים ב”צור קשר” או לחצו כאן על הקישור