ההנצחה נתפסת כיום כחלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית. החל מהנצחה קולקטיבית של קהילות, עיירות יהודיות
מתקופת השואה ומלחמת העולם השנייה, הרוגים מאסונות ופעולות איבה ועד להנצחה פרטית של אדם פרטי אהוב או דמות מוערכת וידועה.

הנצחה יכולה להתבצע במספר אופנים שונים ואף משולבים: הקמת אנדרטאות, הקמת אתרי אינטרנט, סרטי זיכרון, קיום אירוע הנצחה, קידום מטרה או פרויקט הנוגעים לקבוצה, קהילה או לאדם שמבקשים להנציח, ועוד. בנוסף, ישנן פעילויות הנצחה שעשויות להיות מקודמות באופן קבוע מחזורי כמו חלוקת פרסים, חלוקת מילגות (בהתאם לקריטריונים שהוגדרו מראש), תחרויות
ועוד.

קיימים מנגנוני הנצחה רבים כיום, בין אם בדרך של יוזמה פרטית ועצמאית, בדרך מאורגנת ומאגודת וכן בדרך מוסדית-ממשלתית (כפי שנפרט בהמשך).

מנקודת מבטו של הצד שמעוניין להנציח, הדרך הנכונה והאופטימלית לניהול ההנצחה היא בדרך של הצטרפות לעמותה קיימת (בעלת מטרות מתאימות) או הקמה ורישום של עמותה חדשה שחלק ממטרותיה היא לצרכי הנצחה. במסגרת משפטית של עמותה ניתן לגייס כספים יותר בקלות, לקבל סיוע מרשויות המדינה ו/או רשויות עירוניות. חשוב לדעת – לצורך הנצחתו של אדם, כחלק ממטרות העמותה בעת רישום עמותה חדשה, נדרשת הסכמתם ואישורם של בני משפחתו של האדם אותו מבקשים להנציח.

אפשרות נוספת וידועה היא לתרום כספים או לייעד נכסים לעמותה או מס’ עמותות קיימות לטובת הנצחת האדם שאותו מעוניינים להנציח.

בעבור עמותות וארגונים קיימים בעלי מטרות שונות ומגוונות, פעולת הנצחה עשויה לשמש ככלי אפקטיבי לגיוס כספים ומשאבים. לכן, על כל עמותה מומלץ לבחון ולבדוק אילו משאבים ונכסים עשויים לסייע במינוף גיוס המשאבים שלה. למשל, עמותה שמקדמת פרויקטים בעלי משמעות יכולה לגייס מתורם או גורם כלשהו תרומה גדולה ומשמעותית ולהנציח שמו של אדם הקרוב לאותו תורם. עמותה שיש לה נכסים שונים או מוסדות שונים שהיא מנהלת יכולה להציע אפשרויות הנצחה באותה נכסים לקבל תרומות בהתאם להיקף וטיב ההנצחה. גם תכניות לימוד של מוסדות חינוך בעלות ערך רב יכולות להיות לשמש כמקור להנצחה. במוסדות דת למיניהם נהוג אף להנציח מסגרות לימוד שונות (תפילות, לימודים) ותפילות (תהילים, אמירת קדיש וכו’) וכן הנצחה על גבי תשמשי קדושה. 

משרדי ממשלה וגופים ציבוריים עשויים להוות מקור הכנסה משלים בדרך של תמיכה או תקצוב לאותו פרויקט או תכנית של הנצחה. לעיתים אף משרדי ממשלה לוקחים חלק בפרויקט בדרך של מיזם משותף, ככל שמדובר בפרויקט או מושא הנצחה בעלת משמעותית לאומית או רוחבית.

היתרונות בהנצחה תוך שילוב כוחות עם גורם מוסדי-ממשלתי הוא יצירת אפיק הכנסה נוסף מהמדינה, הכרה מהמדינה על הפעילות ופתיחת דלתות בקרב השחקן הממשלתי לצורך קידום פרויקטים נוספים.