נכון להיום, הגשה של מסמכים ודוחות שנתיים מתבצעת אך ורק באופן מקוון באמצעות כרטיס חכם או באמצעות הזדהות ממשלתית של עו”ד, רו”ח, חברי ועד ומנכ”ל העמותה. דיווחים שוטפים עדיין אפשריים במידה מסוימת באופן ידני, אך עדיין יותר קל, נגיש ומהיר להגיש דיווחים אלו באופן מקוון.

חשוב לדעת, כי במידה ואין לעמותה גורם מייצג המוסמך לדווח לרשם או שחברי הוועד אינם מעודכנים כמוסמכים לדווח במרשמי הרשם – ניתן לעדכן זאת באחת מהדרכים הבאות:

  • הגשת החלטה של האסיפה הכללית בדבר מינוי מוסמך לדווח – חתום על ידי שני מורשי חתימה.
  • הגשת דיווח שנתי אשר במסגרתו ידווח על הגורמים המוסמכים לדווח.

החלטת האסיפה הכללית האמורה או הדיווח השנתי יוגשו במערכת של רשם העמותות באופן מקוון ללא הזדהות, תוך שליחת המסמכים המקוריים שנדרשים בדואר.

בימים אלו נוכח משבר הקורונה ומגבלות משרד הבריאות וסגירת קבלת הקהל של משרדי הרשם, ניתן בשלב זה, למסור את המסמכים המקוריים הנדרשים בעותק סרוק באמצעות שליחה לכתובת הדוא”ל של הרשם.

יש לקחת בחשבון שבהמשך לאחר חזרה לשגרה, ייתכן ורשם העמותות ידרוש לשלוח את המסמכים הנדרשים בגרסתם המקורית ובחתימות מקוריות. לכן, מומלץ לדאוג ולשמור העתקים מתאימים עם חתימות מקוריות או לכל הפחות להיערך לכך בעתיד.

מוזמנים לפנות למשרדנו לסיוע ולליווי בהגשת הדיווחים הנדרשים לרשם העמותות.