משרדנו מייצג עמותות, ארגונים וגופים מבוקרים בהליכי ביקורת שונים מטעם רגולטורים (רשות התאגידים, החשב הכללי, מבקר המדינה, משרדי ממשלה שונים וכיוצ”ב) ומשמש מעת לעת כמבקר פנימי או כגוף מבקר חלף ועדת ביקורת בהתאם לדרישות חוק העמותות.

למשרד ניסיון רב בליווי של גופים מבוקרים בכל הנוגע לפעילותם וכן, בליווי וביצוע הליכי ביקורת בשלביהם השונים, לרבות ביקורת פנים, ביקורת וולונטרית, בדיקות הערכת סיכונים והמלצות.

בנוסף, המשרד מספק ליווי וייעוץ משפטי למשרדי רו”ח בכל הנוגע להיבטים משפטיים הקשורים לתחומי השכר, כוח אדם, רגולציה ודיני תאגידים ועמותות במסגרת דו”חות הערכת סיכונים ודו”חות ביקורת.