תקנות הדיווח והשקיפות של אגודות עותומאניות נכנסו לתוקפן בתחילת ספטמבר 2021. התקנות מחייבות את האגודות העותומניות, בין היתר, בדיווח חד פעמי אודות פעילותה לרשם העמותות (עד ליום 3.11.2021).

בנוסף, התקנות מחייבות דיווחים מיידים בדבר שינויים הנוגעים לאגודה, דיווחים שנתיים ועוד. כל אלו מחייבים היערכות מראש והיכרות עם החובות שמטילות התקנות.

מהי אגודה עותומנית?

אגודה עותומנית היא תאגיד המורכב מקבוצה של אנשים או תאגידים אחרים אשר חברו והתאגדו למען מטרות ציבוריות שאינן מכוונות להשגת רווחים על פי החוק העותומני משנת 1909. ניתן היה להקים אגודות עותומניות עד כניסתו לתוקף של חוק העמותות ב-1981.

לאורך כל השנים, החוק העותומני לא עודכן וזאת להבדיל מחוקים אחרים העוסקים בעמותות וגופים ציבוריים אחרים. לכן, לא הייתה כל אפשרות פיקוח ואכיפה על פעילותן של האגודות העותומניות וגם לא רישום מסודר אודותיהן. הדבר עורר ביקורת חריפה מצד מבקר המדינה והציבור על היעדר שקיפות בדבר פעילותן והכנסותיהן.

נכון להיום, קיימות אלפי אגודות עותומאניות בישראל שמספרן המדויק אינו ידוע והחוק העותומני חל עליהן. חלק מאגודות אלו הן ארגוני עובדים, ארגוני מעבידים, קופות חולים ומוסדות אחרים.

שר המשפטים חתם על תקנות הדיווח והשקיפות של אגודות עותומניות במטרה להגביר את השקיפות אודות פעילותן ומכאן קמו הוראות וחובות חדשות המחייבות את האגודות להתנהל אחרת.

מוזמנים לפנות למשרדנו בכל שאלה או פנייה או באמצעות טופס צור קשר באתר.